Raring2go! north wales

raring2go .co.uk 2 Raring2go! CROESO / WELCOME Please recycle this m agazine ZKHQ \RX DUH ƓQLVKHG ZLWK LW Dewch yn aelod o’r wefan YMUNWCH NAWR raring2go .co.uk Hawlfraint © 2018 Mojo Publishing Ltd. Ni ddylid ailgreu na throsglwyddo unrhyw ran o’r cyhoeddiad hwn mewn unrhyw fodd, boed yn fecanyddol neu’n electronig, gan gynnwys llungopio a recordio, neu drwy unrhyw system storio ac adalwad, heb ganiatâd ysgrifenedig gan y cyhoeddwr. Dylid cyfeirio ceisiadau am ganiatâd neu am ragor o wybodaeth i’r cyhoeddwyr. Gwna’r cyhoeddwr bob ymdrech i sicrhau bod y busnesau sy’n ymddangos yn y cylchgrawn hwn o’r safon uchaf, ond nid ydym yn gwarantu gwasanaeth na chynnyrch gan unrhyw fusnes sy’n ymddangos. Argraffwyd gan Gemini Print. Rhif ffôn: 01273 468884 Ailgylchwch y cylchgrawn hwn wedi i chi orffen ei ddefnyddio • Cofrestrwch amDDIM! • E-bost misol yn cynnwys CYLCHLYTHYRAU gyda’r CYNIGION a’r DIGWYDDIADAU diweddaraf • Lawrlwythwch TALEBAU ac arbedwch £££’s • Rhowch gynnig ar GYSTADLAETHAU amwobrau Published by : Stacey Gaffney, Raring2go! NorthWales Email : northwales@raring2go.co.uk Tel : 01758 770963 Helo! Croeso i’ch Cylchgrawn Raring2go! Gwanwyn 2019 Felly a ydych chi’n barod i gamu i mewn i’r gwanwyn, yn null Raring2go! Rwyf, fel mam hynod brysur i 5, yn deall pa mor anodd yw hi i ddifyrru plant, yn enwedig yn ystod gwyliau’r ysgol. Gyda gwyliau’r Pasg a’r Sulgwyn ar drothwy, edrychwch ar y canllaw ‘Beth sydd ymlaen’ i gael rhai syniadau, a gwnewch y mwyaf o’r talebau a chystadlaethau ar dudalen pg 28 a 29. Dyma eich cylchgrawn chi, felly os oes yna rywbeth yr hoffech ei weld ynddo, e-bostiwch ni ar northwales@raring2go.co.uk Yn ogystal peidiwch ag anghofio, y gallwch gofrestru i dderbyn ein e-gylchlythyr misol rhwng y cylchgronau ac ymuno â’n gwefan lle cewch hyd i gynigion, gostyngiadau a chystadlaethau gwych. Felly peidiwch ag oedi, manteisiwch ar y canllawiau hyn i chi a’ch plentyn, a mwynhewch bopeth sydd gan y gwanwyn i’w gynnig i chi a’ch teulu. Stacey x So are you ready to Spring into action, Raring2go Style! I myself being a very busy Mum of 5, can understand how hard it is to keep the children occupied, especially in the school holidays. With Easter & May half term just around the corner, so check out the What’s on guide to give you some ideas, and make the most of the vouchers and competitions on pg

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA0NjA=